Galerie Helder

2018 - Walkabout

 

SOLO expositie van Hans Lemmen, tekenaar/beeldhouwer.

Opening: zaterdag 10 maart 16:00 uur.

Van harte welkom!

 

Kunstenaar Hans Lemmen (1959) woont en werkt in een eeuwenoude hoeve op een afgelegen plek in België. De landerijen met vruchtbare lössgrond waren van oudsher geschikt voor de voedselverbouw. Van menselijke bewoning is hier dan ook al vroeg sprake geweest, getuige de vele artefacten die zelfs vrij dicht aan de oppervlakte te vinden zijn. Deze rijke historische omgeving inspireert hem in zijn kunstenaarschap. Van jongs af legde hij al een uitgebreide verzameling aan van prehistorische werktuigen. Deze levert zijn rechtstreekse verbinding met het natuur- en cultuurlandschap en de intrigerende menselijke geschiedenis.  

 

De mens en zijn omgeving vormen zijn schijnbaar onuitputtelijke inspiratiebron. In het bijzonder fascineert hem de verhouding tussen mens en dier; onze invulling van vrijheid tegenover de inzet van dieren voor menselijk gewin. Lemmen werkt graag in stilte, in de flow van onbevangenheid die zijn intuïtie en energie aanspreekt. Je kunt zijn werk zien als aanklacht tegen de huidige ontwikkeling in de wereld, of juist als romantisch visioen van een ver verleden. Zijn werk is inspirerend omdat je voelt dat het wringt, dat er meer gaande is dan wat hij laat zien.

 

VERWACHT

Hans Lemmen exposeert deze zomer ook in het Bonnefantenmuseum Maastricht 'Unleashed' - Hans Lemmen en Roger Ballen

22 juni 2018 – 25 november 2018

Unleashed is een project van Hans Lemmen (BEL) in samenwerking met fotograaf Roger Ballen (ZAF) met exposities in 2017 het “Musée de la Chasse et de la Nature” te Parijs en in 2018 in het Bonnefantenmuseum Maastricht.

Current exhibitions

Future exhibitions

Past exhibitions

2020 - IN & OUT
12 jun - 18 jul
2016 - WINTERMEZZO
12 dec - 11 jan
2015 - Hybrids
6 jun - 5 jul
2013 - New Star(s)
7 sep - 15 sep
2013 - Summer Knows
23 aug - 1 sep
2012 - PR#1 - After
10 mrt - 18 mrt
Tasmanstraat 188 Den Haag | 070-346 6309